Hoppa till huvudinnehåll

Ägarstruktur

Aktieägare per 16 Jan  -  Antal aktier  -  Andel av röster och aktier

Chalmers Innovation Seed fund  -  2 173 706  -  17,6%

Martin Green  -  1 250 000  -  10,1%

Fjärde AP Fonden  -  1 041 666  -  8,4%

Andra AP Fonden  -  833 333  -  6,7%

Nicolas Hassbjer  -  811 366  -  6,6%

Creades AB  -  729 166  -  5,9%

Bo Niclas Norlén  -  723 160  -  5,8%

Hans Lau  -  646 320  -  5,2%

Handelsbanken Fonder  -  625 000  -  5,0%

Magnus Terrvik  -  444 838  -  3,6%

Övriga  -  3 104 495  -  25,1%

Totalt  -  12 383 050  - 100%

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin