Hoppa till huvudinnehåll

Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken per 2024-01-17  -  Antal aktier  -  Andel av röster och aktier

Chalmers Innovation Seed fund - 1 544 667 - 12,28%

Grenspecialisten - 1 260 000 - 10,02%

Fjärde AP-fonden - 871 266 - 6,93%

Andra AP-fonden - 833 333 - 6,62%

Tequity Invest - 747 666 - 5,94%

Handelsbanken Fonder - 690 000 - 5,48%

Hans Lau - 646 320 - 5,14%

Bo Niclas Norlen - 579 277 - 4,60%

J.P. Morgan Securities LLC - 497 527 - 3,95%

Maleviks Öfvre AB - 355 838 - 2,83%

Övriga - 4 554 888 - 36,21%

Totalt  -   12 580 782  - 100%

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin