Hoppa till huvudinnehåll

Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken per 2023-10-12  -  Antal aktier  -  Andel av röster och aktier

Chalmers Innovation Seed fund  -  2 173 706  -  17,3%

Grenspecialisten  -  1 250 000  -  9,9%

Fjärde AP Fonden  -  1 041 666  -  8,3%

Andra AP Fonden  -  833 333  -  6,6%

Nicolas Hassbjer  -  811 366  -  6,4%

Bo Niclas Norlén  -  723 160  -  5,7%

Hans Lau  -  646 320  -  5,1%

Handelsbanken Fonder  -  576 044  -  4,6%

Maleviks Öfvre AB  -  444 838  -  3,5%

Alexander Hellström -  400 795 - 3,2%

Övriga  -   3 678 230  -  29,4%

Totalt  -   12 580 782  - 100%

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin