Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

magnus
MAGNUS THOUSGAARD TERRVIK

Född 1964. Styrelseordförande sedan 2010.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola. 

Övriga befattningar: Styrelseordförande i REC Indovent AB, Aktiebolaget Pegol, IPJ A/S, Headland Point AB och Ernström Electro AB. Styrelseledamot i B S Elcontrol Aktiebolag, Hammarel Aktiebolag, Trans El Matic Jönköping AB, Borås Elektrokyl-Energiteknik AB, Malevik Öfvre AB, Cromocol Scandinavia AB, RIMEDA AB, Enira A/S, Ouman OY och MCS Elektrotavler Holding A/S. Affärsområdeschef i Ernströmgruppen

Antal aktier (inkl. närståendes): 371 638

Magnus Terrvik är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

nicolas
NICOLAS HASSBJER

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Datorsystemteknik samt Teknologie Dr h.c. Informationsteknologi, Högskolan i Halmstad. 

Övriga befattningar: Styrelseordförande i Tequity AB, I.A.R. Systems Group AB, Sigicom AB, Yaskawa Nordic AB och Slottsmöllans Fastighets Aktiebolag. Styrelseledamot i Consafe Logistics AB. Vice ordförande i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Antal aktier (inkl. närståendes): 807 666

Nicolas Hassbjer är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

mikael
MIKAEL JOHNSSON ALBREKTSSON

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Master of Science in Industrial Engineering and Economics, Chalmers tekniska högskola.

Övriga befattningar: Styrelseordförande i Produal Group Oy, Produal Oy, ELVACO AB, Bastec AB, ElektronikSystem i Umeå AB, Greystone Energy
Systems Inc., Sensortec Holding AG, Sensortec AG, Sensir AG och SplusS Regeltechnik GmbH. Styrelseledamot och VD i Bemsiq AB. Styrelseledamot i Routal Eco AB.

Antal aktier (inkl. närståendes): 1 500

Mikael Johnsson Albrektsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och oberoende förhållande till bolagets större aktieägare.

sabina
SABINA LINDÉN

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Kandidatexamen i Human Resources samt Executive Master of Human Resources, Göteborgs Universitet. 

Övriga befattningar: HR Direktör för Unident Group, Styrelseledamot i Sigicom AB och I.A.R. Systems Group AB.

Antal aktier (inkl. närståendes): 16 125

Sabina Lindén är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

martin
MARTIN GREN

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning: Hedersdoktor HC Lunds Universitet

Övriga befattningar: Medgrundare och Vice Styrelseordförande i Axis Communications AB, styrelseordförande Grenspecialisten AB, och
Styrelsemedlem i Proact IT Group AB, Eikos Aktiebolag, H. Lundén Holdig AB och medlem i Kungliga svenska ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Antal aktier (inkl. närståendes): 1 255 000 aktier

Martin Gren är oberoende I förhållande till bolaget och bolagsledningen, icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.  
 

victoria
VICTORIA VAN CAMP

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2023

Bakgrund: Civilingenjör maskinteknik och teknologie doktor i maskinelement, Luleå Tekniska Universitet. Driver konsultbolaget Axa Consulting med fokus på rådgivning inom teknikutveckling för grön omställning. Dessförinnan ett flertal ledande befattningar på AB SKF 1996–2022, senast CTO 2017–2022.

Övriga befattningar: Styrelseledamot i Billerud AB, AssaAbloy AB, SR Energy AB och i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) avd. 1.

Antal aktier (inkl. närståendes): 80

Victoria Van Camp är oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagsledningen, icke oberoende till bolagets större aktieägare.  
 

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin