Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

magnus
MAGNUS TERRVIK

Född 1964. Styrelseordförande sedan 2010.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola. 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i REC Indovent AB, Aktiebolaget Pegol, IPJ A/S och Headland Point AB. Styrelseledamot i B S Elcontrol Aktiebolag, Nässjö Elkonstruktion Aktiebolag, Hammarel Aktiebolag, Trans El Matic Jönköping AB, Borås Elektrokyl-Energiteknik AB, Malevik Öfvre AB, Sweden Renewable Energy Investments AB, SRE Management AB, Cromocol Scandinavia AB, Golden Equestrian AB, RIMEDA AB, LumenRadio Incentive AB, VAN Components AB, Enira A/S, Ouman OY och Wireless Solution Sweden AB. Affärsområdeschef i Ernströmgruppen. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i ALUWAVE AB, MELA LED Smart electronic Solutions AB och Yolean AB. Styrelseledamot i LumenRadio Production AB. Medlem av ledningsgruppen i Coromatic AB. 

Aktieägande i Bolaget: Magnus Terrvik innehar 413 588 aktier i Bolaget genom bolaget Malevik Öfvre AB.

Magnus Terrevik är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

nicolas
NICOLAS HASSBJER

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Datorsystemteknik samt Teknologie Dr h.c. Informationsteknologi, Högskolan i Halmstad. 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och VD i Tequity AB.
Styrelseordförande i I. A.R. Systems Group AB, Sigicom AB, Yaskawa Nordic AB och Slottsmöllans Fastighets Aktiebolag.
Styrelseledamot och VD i Tequity Invest AB.
Styrelseledamot i Consafe Logistics AB och Corellia AB.
Vice ordförande i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Service AB, Knowit Group Sverige AB, Sigicom MCon AB och Lidh Holding Aktiebolag.
Styrelseledamot i Cybercom Holding AB, Almi AB, Sensative AB, Knowit Intressenter AB och Lendify AB. 
Styrelsesuppleant i Lidh Reklam Aktiebolag.

Aktieägande i Bolaget: Nicolas Hassbjer innehar 60 000 aktier i Bolaget samt ägare av 685 166 aktier i Bolaget genom sitt helägda bolag Tequity AB.

Nicolas Hassbjer är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

mikael
MIKAEL JOHNSSON ALBREKTSSON

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Master of Science in Industrial Engineering and Economics, Chalmers tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Produal Group Oy, Produal Oy, ELVACO AB, Bastec AB, ElektronikSystem i Umeå AB, Greystone Energy Systems Inc., Sensortec Holding AG, Sensortec AG, Sensir AG och SplusS Regeltechnik GmbH. 
Styrelseledamot och VD i Bemsiq AB.
Styrelseledamot i Routal Eco AB. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i NODA Intelligent Systems AB, JOBRO SHEET METAL TECHNOLOGY AB, Smart Eye Aktiebolag (publ), FDJH Sweden AB och Diamorph AB.
Styrelsesuppleant i Terratech AB.

Aktieägande i Bolaget: n/a

Mikael Johnsson Albrektsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och beroende förhållande till bolagets större aktieägare.

håkan
HÅKAN KROOK

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstad Universitet. 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Winningtemp AB och YouPic AB. Styrelseledamot i WT ManCo AB, ALUWAVE AB, Halon Security AB, Promimic AB, Sigmastocks Neo AB, Sigmastocks AB och Uniseed AB. Styrelsesuppleant i Northfork AB och Metry AB. Styrelseledamot och VD i Sjunnesson & Krook Väst AB. VD i Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ). Senior Investment Director i Chalmers Ventures AB. General partner i Chalmers Innovation Seed Fund AB. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Coworks AB. Styrelseledamot i Parakey AB, Gastrofy Sweden AB, Northfork Sweden AB, Tajitsu Industries AB, Aktivators AB, RaceONE AB och MELA LED smart electronic Solutions AB. Styrelsesuppleant i Dialogtrail AB.

Aktieägande i Bolaget: n/a

Håkan Krook är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och beroende förhållande till bolagets större aktieägare.

sabina
SABINA LINDÉN

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Kandidatexamen i Human Resources samt Executive Master of Human Resources, Göteborgs Universitet. 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Sigicom AB, additionalHumanResources i Halmstad AB, och I.A.R. Systems Group AB. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): HR direktör i HMS Industrial Networks AB samt global HR-chef i AJ Produkter Aktiebolag. 

Aktieägande i Bolaget: Sabina Lindén innehar 7 875 aktier i Bolaget.

Sabina Lindén är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin