Hoppa till huvudinnehåll
Inte regulatorisk

Inrättande av valberedning i LumenRadio AB

3 feb 2023 - 09:00

Inrättande av valberedning i LumenRadio AB

Styrelsens ordförande i LumenRadio AB har i enlighet med bolagsstämmans beslut den 3 oktober 2022 etablerat en valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen utgörs av Björn Westman utsedd av Chalmers Innovation Seed Fund, Emil Hjalmarsson utsedd av Grenspecialisten, Lovisa Runge utsedd av Fjärde AP-fonden samt Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2023 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2023. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till investorrelations@lumenradio.com. Årsstämma för LumenRadio AB kommer att hållas tisdag 16 Maj kl. 10 i bolagets lokaler i Göteborg. 

Denna information är sådan som LumenRadio AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 Feb.

 

Kontaktperson på LumenRadio AB 

Magnus Holm, CFO, LumenRadio AB

LumenRadio AB

investorrelations@lumenradio.com

 

 

Om LumenRadio

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation.  Vi har en noll vision vad gäller kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och försäljningskontor i Tyskland och USA, levererar våra cirka 60 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries.  LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market under tickern Lumen.

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin