Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell kalender

28 februari 2023 - Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022

Maj 2023 - Årsredovisning 2022

16 maj 2023 - Årsstämma 2023

16 maj 2023 - Delårsrapport för perioden januari – mars 2023

28 augusti 2023 - Delårsrapport för perioden januari – juni 2023

31 oktober 2023 - Delårsrapport för perioden januari – september 2023

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin