Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2023

22 feb 2024 - 08:07

OKTOBER – DECEMBER

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 55,7 MSEK (55,9). Det motsvarar en minskning på 0,3% jämfört med föregående års motsvarande period. Effekterna från Hollywood-strejken kommer att fortsätta påverka omsättningen negativt även under första halvåret 2024.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (10,9). EBITDA uppgick till 8,2 MSEK (12,9) motsvarande en EBITDA-marginal på 14,7% (23,2). Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick för perioden till 0,24 SEK (0,81).

Kassaflödet för perioden var 17,9 MSEK (47,8). I föregående års motsvarande period ingick en nyemission med en nettoeffekt på 42 MSEK.

Januari – DECEMBER

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 252,5 MSEK (199,7). Det motsvarar en tillväxt på 26,4% jämfört med föregående års motsvarande period. Buildings & Infrastructure Control Systems (B&ICS) ökar mest både i absoluta tal som procentuellt. Bidragande faktor är förvärvet av Radiocrafts.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 59,6 MSEK (40,2). EBITDA uppgick till 69,9 MSEK (47,6) motsvarande en EBITDA-marginal på 27,7% (23,8). Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick för perioden till 3,69 SEK (2,96).

Kassaflödet för perioden var -1,8 MSEK (69,3). Kassaflödet påverkas i perioden av förvärvet av Radiocrafts med -56,0 MSEK. Dessutom har bolaget betalt av samtliga lån om 5,6 MSEK under första kvartalet 2023.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 84,3 MSEK (86,1).

VD ord

För LumenRadio har 2023 präglats av både höjdpunkter och utmaningar. Vi startade året med en positiv utveckling i samtliga kundsegment. Under första halvåret upplevde affärsområdet Lighting & Smart Cities (L&SC) en stark efterfrågan från filmindustrin, men under andra halvåret ledde strejken i Hollywood till en avmattning i orderingången. Samtidigt har affärsområdet Building & Infrastructure Control Systems (B&ICS) konfronterats med växande osäkerhet på fastighetsmarknaden, p.g.a. inflation och eskalerande räntor.

Top of FormÄven om vi har fått möta utmaningar under året så har L&SC gjort betydande framsteg i Kina inom professionell belysning.  Affärsområdet B&ICS har, som tidigare kommunicerats uppnått framgångar inom hotell och kontorssektorn. Radiocrafts, som ingår i B&ICS, har upplevt en stark efterfrågan sedan förvärvet första september. Sammantaget har dessa faktorer bidragit till starka resultat under de första tre kvartalen, men strejkens negativa inverkan på vår omsättning blev tydlig i resultatet för fjärde kvartalet.

Fjärde kvartalets viktigaste händelser

Kvartalet har präglats av Hollywood-strejkens eftereffekter för L&SC. Även om filmproduktionen nu har kommit igång igen så förväntas återhämtningen ta tid då våra kunder har lager som behöver arbetas av.

B&ICS har genomfört utbildningssatsningar gentemot distributörer och installatörer i Sverige och i USA. Även om fastighetssektorn för närvarande är trög på grund av ränteläget som senarelägger många investeringar, ser framtiden ljus ut, och vi strävar efter att vara väl förberedda inför marknadens återhämtning.

Efterfrågan inom smart metering fortsätter vara god, där Radiocrafts OEM-samarbeten bidrar till en stabil orderingång.

W-DALI, det nya trådlösa protokollet för fastighetsbelysning, lanserades under fjärde kvartalet, och kan revolutionera möjligheterna för DALI-applikationer. Under 2024 kommer en aktiv bearbetning av den europeiska marknaden ske för denna produkt.

Nya Design Wins under året

Under 2023 säkrade koncernen 10 nya Design Wins, vilket ger oss totalt 106 Design Wins inklusive Radiocrafts OEM kunder. Av dessa är 89 i produktion. Fem av dessa är baserade i Kina och ingår i L&SC. Godox, en kund inom L&SC, växer snabbt och har redan lanserat flera nya produkter med vår teknologi detta år. Övriga Design Wins hör hemma inom B&ICS affärsområde. Ett exempel är S+S Regeltechnik från Tyskland, välrenommerade i Europa för sin höga kvalitet, som nu står redo att marknadsföra och sälja en helt ny produktserie för uppkopplade vattenmätare med Wireless Modbus.

SLUTORD

Rådande osäkerhet på marknaden, drivet av makroekonomiska faktorer, gör prognosarbetet svårt i båda affärsområdena. Vi förväntar oss därför att omsättningen för första kvartalet 2024 blir svagare än för sista kvartalet 2023.

Effekterna från Hollywood-strejken kommer att fortsätta påverka försäljningen negativt under första halvåret. Vi räknar med att orderintaget successivt återupptas under det andra kvartalet, och hoppas på att återgå till normaliserade omsättningsnivåer framemot hösten.

Vi är fokuserade på långsiktig tillväxt och arbetar aktivt för att expandera inom alla våra affärsområden och på nya marknader, med särskilt fokus på Kina, men även USA och Tyskland står högt upp på agendan. Inom fastighetsautomation finns det tydliga incitament för användningen av våra trådlösa kabelersättare, drivet av nya lagkrav som EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) och USA:s Inflation Reduction Act (IRA), vilka båda strävar efter att betydligt minska byggnaders energiförbrukning.

Året som gått har varit fyllt av lärdomar. I vår fortsatta utveckling är det prioriterat att vi anpassar företaget för att minska vårt beroende till marknaden för professionell belysning och diversifierar vår affär. Förvärvet av Radiocrafts är ett gott exempel på denna strategi, och kompletterar vår produktportfölj med ytterligare ett trådlöst protokoll, Wireless M-bus. Under 2024 kommer vi att fortsätta utforska potentiella förvärv som berikar vår verksamhet. Genom att steg för steg expandera vårt distributörsnätverk, fördjupa OEM-partnerskap, säkra nya Design Wins, och fortsätta utveckla tillförlitliga trådlösa produkter i världsklass, breddar vi våra intäkter och skapar mer motståndskraft för eventuella marknadsfluktuationer.

Ett stort tack till alla kunder, investerare och medarbetare för ett händelserikt 2023.

Alexander Hellström, VD LumenRadio AB

Viktig info

Denna information är sådan information som LumenRadio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 08:00 CEST den 22 februari 2024. Bolagets certified adviser är FNCA.

För mer information:

Alexander Hellström, VD LumenRadio AB

Telefon: 070-377 24 15

Email: alexander.hellstrom@lumenradio.com

Sanna Svensson, CFO LumenRadio AB

Telefon: 076-813 10 67

Email: sanna.svensson@lumenradio.com

Press och media hänvisas till: 

Susanne Gerdin, IR, Communication & Marketing Director 

Telefon: 070-723 09 30

E-mail: susanne.gerdin@lumenradio.com

Om LumenRadio

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska Internet of Things applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation.  Vi har en noll vision vad gäller kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och försäljningskontor i Tyskland och USA, och Norge levererar våra cirka 75 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries.  LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market under tickern Lumen.

wkr0006.pdf (688.76 KB)

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin