Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

DELÅRSRAPPORT Q1 2024

23 apr 2024 - 08:30

Januari-Mars

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 46,1 MSEK (63,2). Det motsvarar en minskning på 27,0% jämfört med föregående års motsvarande period. Kvartalets omsättning är ett resultat av låg orderingång i slutet av föregående år enligt tidigare kommunikation. Orderingången ökar i andra kvartalet, men det är fortsatt en bit kvar till normala nivåer.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1 MSEK (15,5). EBITDA uppgick till 4,7 MSEK (17,5) motsvarande en EBITDA-marginal på 10,3% (27,8). Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick för perioden till 0,15 SEK (0,95). Kassaflödet för perioden var -5,4 MSEK (2,7). I föregående års motsvarande period ingick en amortering av lån på 5,6 MSEK.

VD kommentar - Vi har nått en vändpunkt

Detta kvartal har levererat enligt de förväntningar vi kommunicerade i bokslutskommunikén med en minskad omsättning jämfört med fjärde kvartalet 2023. Givetvis är vi inte nöjda med detta då nettoomsättningen landade på 46,1 MSEK (63,2). Trots en osäker marknad med lägre orderingång lyckas vi nå ett EBITDA på 10,3% (27,8) med en fortsatt stark bruttovinstmarginal på 61,5% (58.6). 

Nu lägger vi detta skrala kvartal bakom oss, och kan delge att vi ser en ökad orderingång i inledningen av andra kvartalet, men det är fortsatt en bit kvar tills vi når normala nivåer. Vi har nått en vändpunkt och står redo att möta en framtid av möjligheter, där vi successivt återhämtar oss och bryter ny mark.

  • L&SC kunder återhämtar sig från Hollywoodstrejken (WGA och SAG-AFTRA) med ökad optimism. Under andra kvartalet förväntar vi en gradvis återgång till tidigare försäljningsnivåer. Efterfrågan på våra arkitektur- och slutanvändarprodukter för scen och prosumer streaming ökar, även om volymerna inte når nivåerna för vår OEM-verksamhet inom filmproduktion.
  • För B&ICS har försäljningen varierat från måttlig till god. Vi upplever att fastighetssektorn förbereder sig för att implementera de nya hållbarhetsdirektiven. Inom metering ser vi ett ökat kundintresse inom energimätning från våra OEM:er drivet av de nya energieffektiviseringskraven. Samtidigt fortsätter våra OEM kunder inom vattenmätning att utgöra en stabil bas.
  • Slutligen har vi expanderat vår närvaro till Kina och öppnat ett kontor i Shenzhen, vilket är en viktig milstolpe för oss. Vi kommer närmare våra kunder och förstärker vår position ytterligare. 

Slutord 

Vi blickar framåt med optimism och kan redan se en större aktivitet i våra orderböcker. Allt pekar på att andra kvartalets omsättning överträffar det första kvartalet, men det återstår att se om detta uppsving kommer att nå upp till andra kvartalets omsättning föregående år.

I en tid präglad av makroekonomisk instabilitet, förändrade konsumentbeteenden och ett växande krav på hållbarhet, är vi inställda på en gradvis återhämtning och kommande tillväxt, drivet av vår anpassningsförmåga och vårt engagemang för innovation.

Innovation kräver tålamod, och vi är extra glada över att meddela att vårt arbete med gatubelysning nu lett till den största engångsaffären någonsin för oss inom detta område. Den här affären är en del av en offentlig upphandling i Frankrike, där vår distributör vunnit kontrakt att installera vår AirGlow produkt på nya armaturer i ett hundratal samhällen. Genom denna investering reduceras kundernas energiförbrukning samtidigt som att trygga miljöer skapas.  Denna milstolpe, med leveranser och fakturering under 2024, bekräftar vår innovationskraft och förstärker vår tro att den indirekta säljkanalen är rätt strategi.

Vi ser fram emot att noggrant följa marknaden i Kina och stärka vår position inom professionell belysning, och på sikt även inom våra andra affärsområden. I Kina observerar vi en betydande ökning av prosumer streaming kombinerat med e-handel, en trend som format om landets konsumentbeteende. Livestreamingens marknadsvärde har skjutit i höjden enligt rapporter från diverse trendspaningar*. Detta skifte har skapat nya köpprocesser och förhöjda förväntningar på streaminginnehåll, vilket ställer nya teknologikrav på streamers – en dynamik vi nu kan studera från första parkett med eget säljkontor i Kina.

På vår fortsatta resa mot att ersätta alla världens kablar för styr och regler, gör vi jobbet mycket enklare och mer kostnadseffektivt för våra kunder. Vi skapar dessutom långsiktigt värde genom att öka flexibilitet, skalbarhet och energieffektivitet. 

Nu vänder det sakta men säkert! Det är både jag och hela teamet på LumenRadio övertygade om! 

Alexander Hellström, VD LumenRadio AB

Viktig info  

Denna information är sådan information som LumenRadio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 08:30 CEST den 23 april 2024. Bolagets certified adviser är FNCA.  

Bolagets finansiella rapporter finns att tillgå på https://investors.lumenradio.com/sv/rapporter

För mer information: 

Alexander Hellström, VD LumenRadio AB  

Telefon: 070-377 24 15 Email:  

alexander.hellstrom@lumenradio.com  

Sanna Svensson, CFO LumenRadio AB  

Telefon: 076-813 10 67 

Email: sanna.svensson@lumenradio.com  

Susanne Gerdin, IR & Marketing Director  

Telefon: 070-723 09 30  

E-mail: susanne.gerdin@lumenradio.com

wkr0006.pdf (637.89 KB)

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin