Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Delårsrapport Q2 2023

28 aug 2023 - 14:45

April-Juni

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 64,3 MSEK (47,8), vilket motsvarar en tillväxt på 34,5% jämfört med föregående års motsvarande period.

Rörelseresultatet uppgick till 15,8 MSEK (7,9) och EBITDA till 18,0 MSEK (9,6) med 28,0% (20,2%) EBITDA-marginal. Bolaget fortsätter investera i egna resurser men nettoomsättningen ökar i högre takt vilket förklarar det högre resultatet. Resultat efter skatt per aktie uppgick för perioden till 1,04 SEK (0,59).

Halvåret Januari – Juni

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 127,5 MSEK (90,3), vilket motsvarar en tillväxt på 41,2% jämfört med föregående års motsvarande period. Det är framför allt inom Lighting & Smart Cities som den stora omsättningsökningen sker.

Rörelseresultatet uppgick till 31,3 MSEK (15,9) och EBITDA till 35,6 MSEK (19,5) med 27,9% (21,6%) EBITDA-marginal. Resultat efter skatt per aktie uppgick för perioden till 1,99 SEK (1,18).

VD Kommentar

Vi har haft en fortsatt stabil tillväxt under ett händelserikt andra kvartal, där vi även lyckats förbättra vår bruttomarginal till 64,8 %. Bolagets höjdpunkt är det planerade förvärvet av Radiocrafts som träder i kraft 1 september. Genom förvärvet tillförs bolaget ytterligare ett affärsområde (Smart Metering) som breddar vår befintliga produktportfölj och kundbas.  

  • Fortsatt stark efterfrågan inom Lighting och Smart Cities (L&SC). Framför allt i Kina där våra OEM:er nu i snabb takt återhämtar sig från Asiens strikta covid-strategi.
  • Konsolidering av Wireless Solutions och LumenRadios distributionsnätverk inom L&SC, som ger våra distributörer möjligheten att erbjuda ett bredare produktutbud från båda varumärkena. Detta är ett tydligt steg mot att förbättra bolagets distributionsstrategi.
  • Satsningen inom trådlös gatubelysning i Norden fortsätter leverera resultat, med ett flertal nya kommuner som beslutat sig för att investera i vår teknologi.
  • Building and Industrial Control Systems (B&ICS) har en något nedåtgående trend jämfört med föregående kvartal. Anledning är komponentbrist. Kopplat till det höga ränteläget ser vi också längre beslutsprocesser på fastighetsmarknaden vilket påverkar försäljningen av Wireless BACnet. Detta bedöms vara en tillfällig svacka då behovet av att modernisera och energieffektivisera existerande fastigheter fortsätter öka.
  • Sammantaget hade vi en positiv försäljningsutveckling under kvartalet, som ännu inte påverkats av den pågående manusförfattar- och skådespelarstrejken (WGA och SAG-AFTRA) i Hollywood.

SLUTORD

Vi har haft en tillfredsställande försäljning under kvartalet och årets första halvår, med framsteg i ett flertal nya växande områden – Kina, trådlös gatubelysning och fastighetsautomation.

Första halvåret visar på en stark efterfrågan från filmindustrin. Vi upplever nu en tillfällig nedgång till följd av den pågående WGA och SAF-AFTRA strejken och ser en minskad orderingång. Därför förväntar vi oss ingen organisk tillväxt under Q3 jämfört med föregående år. När strejken väl är över och filminspelningarna återupptas är en rekyl att vänta. Vi är fast beslutna om att uppnå våra långsiktiga finansiella mål med en årlig organisk tillväxt över en konjunkturcykel på 25% och ett EBITDA på 20%. 

Jag ser fram emot att välkomna Radiocrafts till LumenRadio. Tillsammans kompletterar vi varandra på ett sätt som möjliggör accelererad tillväxt och innovation hos befintliga och nya kundsegment. En spännande höst väntar då vi fortsätter mot vårt mål att ersätta alla världens kablar.

Alexander Hellström, VD LumenRadio

Viktig info

Denna information är sådan information som LumenRadio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 14:45 CEST den 28 augusti 2023. Bolagets Certified Adviser är FNCA.

För mer information:

________________________________________

Alexander Hellström, VD LumenRadio AB

Telefon: 070-377 24 15

Email: alexander.hellstrom@lumenradio.com

Magnus Holm, CFO LumenRadio AB

Email: magnus.holm@lumenradio.com

Susanne Gerdin, IR, Communication & Marketing Director

Telefon: 070-723 09 30

E-mail: susanne.gerdin@lumenradio.com

Om LumenRadio

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska Internet of Things applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation.  Vi har en noll vision vad gäller kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och försäljningskontor i Tyskland och USA, levererar våra cirka 60 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries.  LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market under tickern Lumen.

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin