Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Korrigering: Delårsrapport januari-mars 2023

16 maj 2023 - 08:56

Korrigeringen avser endast hänvisning till EUs Marknadsmissbruksförordning.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 63,2 MSEK (42,4), vilket motsvarar en tillväxt på 48,8% jämfört med föregående års motsvarande period. Det är framför allt inom Lighting & Smart Cities som den stora omsättningsökningen i absoluta tal sker, men vi ser samma procentuella ökning även för Building & Industrial Control Systems.

Rörelseresultatet uppgick till 15,5 MSEK (8,0) och EBITDA till 17,5 MSEK (9,8) med 27,8% (23,1%) EBITDA marginal. Bolaget fortsätter investera i egna resurser men nettoomsättningen ökar i högre takt vilket förklarar det högre resultatet. Resultat efter skatt per aktie uppgick för perioden till 0,95 SEK (0,59).

VD Kommentar

Året inleds med fortsatt stark efterfrågan. Framför allt inom belysningsapplikationer drivet av det ökade behovet av streamingtjänster, men vi har även lyckats bra i vårt andra affärsområde.

  • Vår riktade satsning för energieffektiv trådlös gatubelysning med vår produkt AirGlow har bland annat resulterat i en större distributionsorder i Frankrike vilket vi ser som ett genombrott.
  • Vår medverkan på AHR, Nordamerikas största mässa för fastighetsautomation, var mycket lyckad. Vi har fått ett flertal nya distributörer på den nordamerikanska marknaden och intresset för W-BACnet fortsätter att öka, vilket framför allt drivs av det stora uppgraderingsbehovet för äldre fastigheter.
  • Även den globala fastighetsautomationsmässan ISH, i Frankfurt, har ägt rum och där lanseringen av vår nya installationsprodukt W-BACnet DIN-rail och W-Modbus DIN-rail skapat stort intresse med en fin start på våra första orders.
  • På OEM sidan, har fyra av våra kunder lanserat nya produkter med LumenRadio-integrerad teknologi. Fantastiskt kul att se denna utveckling med Honeywell, Prolon, Vari-Lite och TROX. 

SLUTORD

Vi befinner oss i ett mycket intressant skede i bolaget. Det händer saker hela tiden, både hos OEM’er, distributörer och på produktutvecklingssidan. Intresset är stort och varierar mellan våra applikationsområden. Det vi gör tas många gånger emot som ny teknologi på marknaden, och beroende på vilken applikation det handlar om tar det olika lång tid att sprida kunskap och bearbeta kunden inom våra respektive affärsområden.

Jag har sagt det förut och det är värt att sägas igen - behovet av att uppgradera befintliga installationer för belysning, fastigheter och industrier är trängande. Vår mission att ersätta alla världens kablar känns helt rätt i tiden – både nu och framgent.

Alexander Hellström

VD LumenRadio

Viktig info

Denna information är sådan information som LumenRadio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 08:00 CEST den 16 maj 2023.

wkr0006.pdf (521.58 KB)

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin