Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

LumenRadio förvärvar Radiocrafts - en global radiomodultillverkare och leverantör av trådlös teknologi

13 jul 2023 - 16:51

LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio”) meddelar idag att det ingått ett bindande avtal om att förvärva Radiocrafts AS (”Radiocrafts”), ett teknikföretag inom trådlös kommunikation, till en initial köpeskilling om 85 MNOK. Detta strategiska förvärv tillför ytterligare ett affärsområde (Smart Metering) för LumenRadio och breddar bolagets befintliga produktportfölj och kundbas.

Radiocrafts

Radiocrafts är en etablerad aktör inom trådlös kommunikation och utvecklar radiomoduler och nätverkslösningar för ett flertal branscher, såsom smarta elnät och energihantering, vattenfördelning och bevattningssystem, styrning av solpaneler och omriktare, samt andra industriella tillämpningar. Företaget växer främst inom sitt huvudområde, nämligen "Smart Metering", vilket innebär trådlös mätning av el, gas, värme och vatten. Genom att möjliggöra fjärravläsning av mätare och sensorer samt ställdonsreglering bidrar deras teknologi till optimerad energi- och resursanvändning.

Bolaget grundades 2003 och är privatägt. Majoritetsägare är medgrundare och VD Peder Martin Evjen. Fram till 2021 har bolaget haft en relativt jämn omsättningstillväxt. År 2022 nåddes en större kommersiell framgång, då intäkterna ökade med 79,6% till 38,8 MNOK.  Företaget har för närvarande 12 anställda som arbetar globalt från sitt huvudkontor och produktionscenter i Oslo, Norge.

Efter transaktionen kommer Radiocrafts verka som ett eget affärsområde inom LumenRadio, där Peder Martin Evjen, medgrundare och VD för bolaget, kommer att ingå i LumenRadios ledning. 

Transaktionsöversikt

Köpeskillingen för Radiocrafts är fastställd till 85 MNOK, med en möjlig tilläggsköpeskilling om upp till 30 MNOK som slutbetalas under första kvartalet 2026, under förutsättning att vissa lönsamhetsmål uppnås.

Förvärvet kommer att finansieras till 70% genom kontant betalning och till 30% genom en riktad nyemission till Radiocrafts aktieägare.  Den riktade nyemissionen sker genom styrelsens nyttjande av det bemyndigande som årsstämman 2023 fattade beslut om. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna ta tillvara på den affärsmöjlighet som förvärvet bedöms utgöra. Att betalningen delvis genomförs med Bolagets aktier bedöms, av styrelsen, vara effektivt för Bolaget och dess aktieägare, delvis genom att Bolaget därigenom fortsatt kommer ha en stark finansiell ställning. Att Radiocrafts ägare får ett betydande ägarintresse i LumenRadio bedöms också skapa goda förutsättningar för en lyckosam integration och vidare utveckling av Radiocrafts affär. Teckningskursen för den riktade nyemissionen fastställs till en nivå som motsvarar det genomsnittliga aktiepriset under de senaste 30 dagarna vid avtalets undertecknande, d v s 132,06 SEK  per aktie. Genom att teckningskursen fastställs baserat på marknadspriset på bolagets aktier anser styrelsen att den är rimlig och marknadsmässig.

Transaktionen förväntas slutföras 1 september 2023.  

Kommentarer från LumenRadios VD:

”Marknaden för att mäta el, gas och vatten trådlöst är under kraftig tillväxt och genom förvärvet växer vi vår befintliga affär och kundbas. Den trådlösa kabeln spelar en alltmer betydande roll för tillförlitlig mätning, styrning och optimering av energi.”  

”Jag ser fram emot att välkomna Radiocrafts-teamet till LumenRadio och dra nytta av vår gemensamma styrka och expertis. Teamet kommer att utgöra vårt tredje affärsområde. Jag är oerhört imponerad över den starka position och goda renommé som Radiocrafts lyckats bygga upp inom Smart Metering under två decennier. Tillsammans kompletterar vi varandra på ett sätt som möjliggör accelererad tillväxt och innovation hos befintliga och nya kundsegment,” säger Alexander Hellström, VD för LumenRadio.

Kommentarer från Radiocrafts VD:

"På Radiocrafts ser vi fram emot att bli en del av LumenRadio och dra nytta av den stabilitet och tillväxtpotential som det innebär för vår verksamhet. Den nya ägarstrukturen ger oss möjlighet att expandera vår marknadsnärvaro och kundbas i linje med våra ambitioner om fortsatt tillväxt", säger Peder Martin Evjen, VD och medgrundare av Radiocrafts.

Denna information är sådan information som LumenRadio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 16:50 CEST den 13 juli 2023.

 

För mer information:

_______________________________________

Alexander Hellström, VD LumenRadio AB

Telefon: +46 70-377 24 15

Email: alexander.hellstrom@lumenradio.com

Magnus Holm, CFO LumenRadio AB

Email: magnus.holm@lumenradio.com

Susanne Gerdin, IR, Communication & Marketing Director

E-mail: susanne.gerdin@lumenradio.com

Telefon: +46 70-723 09 30

 

Om LumenRadio

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation.  Vi har en noll vision vad gäller kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och försäljningskontor i Tyskland och USA, levererar våra cirka 60 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries.  LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market under tickern Lumen. Besök www.lumenradio.com för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: https://investors.lumenradio.com/

LumenRadio AB är noterade på Nasdaq First North Growth Market. FNCA är bolagets Certified Adviser.

 

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin