Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

LumenRadio publicerar omsättningen för helåret 2023 och fjärde kvartalet

5 jan 2024 - 08:00

LumenRadio kommunicerade både vid andra och tredje kvartalsrapporten att Hollywood-strejken* väntades få en negativ inverkan på bolagets orderingång och försäljning. Ändå kunde starka rapporter avges för båda dessa kvartal. LumenRadio bekräftar nu att utvecklingen under det fjärde kvartalet har påverkats av strejken, vilket har föranlett bolagets beslut att publicera den preliminära omsättningen för helåret 2023 och fjärde kvartalet innan den fullständiga kvartalsrapporten är klar.

Bolagets nettoomsättning för helåret 2023 enligt preliminärt utfall uppgår till cirka 253 (199,7) miljoner kronor, inklusive förvärvet av Radiocrafts (1 september 2023). Exklusive Radiocrafts uppgår nettoomsättningen till cirka 230 (199,7) miljoner kronor. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet, enligt preliminärt utfall, uppgår till cirka 56 (55,9) miljoner kronor, varav cirka 40 miljoner kronor är exklusive Radiocrafts. Även om fjärde kvartalet visar på en utebliven tillväxt, jämfört med motsvarande period 2022, är det värt att notera att bolaget uppvisar en omsättningstillväxt på preliminärt över 26% för hela året, varav den organiska tillväxten är cirka 15%.

Samtidigt som den gradvisa återhämtningen för filmindustrin innebär kortsiktiga utmaningar pågår ett intensivt arbete för att växa inom alla affärsområden och på nya marknader. Bolaget intensifierar bland annat sin satsning på Asien tack vare den positiva marknadsutvecklingen i regionen.   

”Den nedgång vi förväntade oss på grund av Hollywood-strejken kom egentligen först i fjärde kvartalet och förväntas påverka även första kvartalet 2024. Trots de kortsiktiga utmaningarna, fortsätter vårt fokus på långsiktig tillväxt. Vi bedömer att den svaga utvecklingen kommer att vända under andra kvartalet 2024”, säger VD Alexander Hellström.  

Som tidigare publicerats på hemsidan har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen av Bokslutskommunikén till 22 februari 2024.

*WGA och SAG-AFTRA strejken bland manusförfattare, skådespelare och annan personal inom film- och streamingindustrin.

Viktig information

Denna information är sådan information som LumenRadio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 08:00 CEST den 5 januari 2024. Bolagets certified adviser är FNCA. 

För mer information vänligen kontakta: 

Alexander Hellström, CEO

Telefon: 070-377 24 15

Email: alexander.hellstrom@lumenradio.com

Sanna Svensson, CFO

Telefon: 076-813 1067

Email: sanna.svensson@lumenradio.com

Press och media kontakt:

Susanne Gerdin, Investor Relations, Communications & Marketing Director

Telefon: 070-723 09 30

E-mail: susanne.gerdin@lumenradio.com

Om LumenRadio

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska Internet of Things applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation.  Vi har en noll vision vad gäller kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och kontor i Norge, Tyskland och USA, levererar våra cirka 70 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries.  LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market under tickern Lumen. 

wkr0006.pdf (163.68 KB)

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin