Hoppa till huvudinnehåll
Inte regulatorisk

Lumenradio revolutionerar kommersiell belysning med en ny trådlös kabel som ersätter DALI-kabeln

20 dec 2023 - 14:38

LumenRadio lanserar banbrytande trådlös teknologi som alternativ till DALI-kabeln för kommersiell belysning. W-DALI, som ersätter den konventionella DALI-kabeln, möjliggör trådlös styrning av större belysningssystem och öppnar upp för innovativa möjligheter inom belysningsdesign, energieffektivisering och modernisering av äldre byggnader.

Genom att vara helt transparent gentemot DALI-protokollet eliminerar W-DALI behovet av omfattande byggnadsarbete, vilket förenklar projektering och minskar installationskostnader.

"Det här är en game-changer för kommersiell inomhusbelysning," säger Niclas Norlén, Produkt- och Utvecklingschef på LumenRadio. "Det ger dig snabbt och enkelt ett trådlöst belysningsnätverk utan behov av omfattande kabeldragning. Det innebär betydande kostnadsbesparingar, särskilt vid uppgradering av äldre belysningssystem då vår produkt ersätter kabeln för alla befintliga trådade DALI installationen, som är den dominerande standarden för belysning av kommersiella fastigheter.”

"W-DALI använder LumenRadios tillförlitliga och patenterade teknologi, som inte stör eller påverkas av andra trådlösa nätverk. Med andra ord kan du ha wifi, Bluetooth och liknande i närheten utan att de utsätter varandra för störningar”, tillägger Niclas.

Byggnader står för över en tredjedel av EU:s koldioxidutsläpp. På EU-nivå betonas vikten av energiförbättrande renoveringar för att minska klimatutsläpp och beroendet av gasimport. Det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) strävar efter att anpassa byggnader till EU:s skärpta klimatmål inom ramen för European Green Deal. Målet är att minska utsläppen inom byggsektorn med minst 60% fram till 2030 jämfört med 2015 och att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

"Marknadspotentialen för våra trådlösa kablar, som ersätter traditionella kablar, är enorm. Detta gäller särskilt för W-DALI, eftersom behovet av att renovera och modernisera äldre kommersiella fastigheter, såsom skolor, sjukhus och hotell, är påtagligt och förväntas fortsätta växa i takt med de ökade energikraven inom bygg- och fastighetssektorn inom EU," säger Alexander Hellström, VD på LumenRadio.

W-DALI är DALI-2 certifierad och utöver DALI finns bolagets trådlösa teknik även för Modbus, BACnet, M-bus, och DMX. W-DALI köps i Sverige via våra grossister och distributörer Ahlsell och Bellalite.

För ytterligare information, besök gärna W-DALI på vår hemsida, och för pressrelaterade frågor kontakta gärna: 

Susanne Gerdin

Kommunikations och Marknadschef

susanne.gerdin@lumenradio.com

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin